Vamdrup Antenneforening

Nyheder

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 

§ 1 

 1. Foreningens navn er Vamdrup Antenneforening og hjemstedet er Vamdrup. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 

§ 2

 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 
  a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio og fjernsynskanaler 
  b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission 
  c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg 
 2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 
 3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser. 
 4. Foreningen ønsker at dække Vamdrup by med sit bredbåndskabelanlæg. 

 

Læs alle vedtægter, ved at downloade PDF versionen her